بایگانی جراحی بینی

فرورفتگی پره های بینی
جراحی بینی

فرورفتگی پره های بینی + درمان

فرورفتگی پره های بینی مشکلی است که می تواند در افراد به طور مادرزادی و یا به خاطر آسیبی که معمولاً به دلیل ضعیف شدن

پیوند غضروف به بینی
جراحی بینی

پیوند غضروف به بینی

یکی از دغدغه های امروزی بیماران این است که آیا بینی شان در حین عمل به پیوند غضروف به بینی نیاز پیدا می کند یا

جراحی بینی کج
جراحی بینی

جراحی بینی کج و نحوه انجام آن

جراحی بینی کج برای بینی هایی در نظر گرفته می شود که در نگاه اول به طور مستقیم به صورت، بینی در راستای خط میانی

جراحی پولیپ بینی
جراحی بینی

جراحی پولیپ بینی و نحوه انجام آن

بسیاری از افراد هستند که بدون داشتن سابقه بیماری خاصی به پولیپ بینی دچار می شوند پولیپ های بینی خطرناک نیستند اما معمولا برای بیمار

جراحی بینی باز
جراحی بینی

جراحی بینی به روش باز

جراحی زیبایی می تواند با اهداف متفاوتی انجام بگیرد. هر چند که امروزه هر گاه سخن از جراحی بینی به میان می آید افراد تنها

جراحی انحراف بینی
جراحی بینی

از صفر تا صد جراحی انحراف بینی

در افرادی که بر اثر انحراف بینی به مشکلات تنفسی دچار شده اند، می توان از عمل بینی با  اهدافی فراتر از بهبود زیبایی استفاده

عمل ترمیمی بینی
جراحی بینی

جراحی ترمیمی بینی

هدف از جراحی بینی در کشور ما در بسیاری از افراد برای کسب زیبایی بیشتر می باشد.اما زمانی پیش می آید که به دلیل اشتباهاتی