• تماس با ما
  • تماس با ما

وجود آسیب های پوستی در جراحی بینی

وجود آسیب های پوستی در جراحی بینی : در جراحی ترمیمی یکی از شایع تریم مشکلات ، وجود آسیب های پوستی در جراحی بینی است . در جراحی ترمیمی بینی یکی از شایع تریم مشکلات ، وجود آسیب در بافت بخش نرم پوست بینی است. لازم به ذکر است که در تمامی اعمال جراحی بینی ممکن […]

بیشتر بخوانید »
Call Now Button