بایگانی جراحی زیبایی گوش

کاهش شنوای در کودکان
مقالات

کاهش شنوایی در کودکان

کاهش شنوایی در کودکان کاهش شنوایی در کودکان تحت تاثیر عوامل مختلفی ایجاد می شود که ازمیان آن ها علت وراثتی و مادرزادی ، علتی

جراحی بینی

سوالات متداول جراحی زیبایی گوش

سوالات متداول جراحی زیبایی گوش اکثر متقاضیان جراحی زیبایی گوش، افرادی هستند که به دلیل عدم هماهنگی گوش  با سر خود احساس رضایت بخشی ندارند.