• تماس با ما
  • تماس با ما

مراقبت های بعد از جراحی پلک

بیشترین علت جراحی پلک در ایران چیست؟ بیشترین علتی که افراد در ایران برای جراحی پلک مراجعه می کنند، به علت افتادگی پلک است. اما بهتر است بدانیم که همه ی موارد را نمی توانیم افتادگی پلک تلقی کنیم . برای مثال به صورت ژنتیکی در بسیاری ازایرانی ها، چربی در ناحیه پایین پلک قرار […]

بیشتر بخوانید »
Call Now Button