• تماس با ما
  • تماس با ما

آندوسکوپی بینی

آندوسکوپی بینی آندوسکوپ در واقع دوربینی است که می توان از آن برای مشاهده قسمت های داخلی بینی و سینوس استفاده کرد. از آندوسکوپ به عنوان ابزار تشخیصی در مطب استفاده می شود که تحت بی حسی موضعی و به صورت سرپایی انجام می شود. به خصوص در بیمارانی که با شکایت های گرفتگی بینی، […]

بیشتر بخوانید »
Call Now Button