• تماس با ما
  • تماس با ما

آندوسکوپی بینی

آندوسکوپی بینی آندوسکوپی بینی در دو جنبه متفاوت استفاده می شود یک جهت فقط برای بررسی داخل بینی و سینوس ها می باشد که به آن آندوسکوپی تشخیصی می گویند و از جهت دیگر برای درمان استفاده می شود که به آن آندوسکوپی درمانی می گویند. این عمل با وسیله ای به نام اندوسکوپ انجام می […]

بیشتر بخوانید »
Call Now Button