بایگانی سوالات متداول جراحی بینی

جراحی بینی

سوالات متداول جراحی بینی

سوالات متداول جراحی بینی 1. سوال بیمار:تورم بعد از جراحی بینی طبیعی می باشد؟ پاسخ دکتر: به دلیل دستکاری بافت بینی در حین عمل جراحی