بایگانی خدمات

عمل ترمیمی بینی
جراحی بینی

جراحی ترمیمی بینی

هدف از جراحی بینی در کشور ما در بسیاری از افراد برای کسب زیبایی بیشتر می باشد.اما زمانی پیش می آید که به دلیل اشتباهاتی

سوالات متداول پروتز چانه
جراحی زیبایی صورت

سوالات متداول پروتز چانه

سوالات متداول پروتز چانه   1- چگونه می توان بفهمم که به پروتز چانه احتیاج دارم؟ به گفته دکتر گیوه چی، افرادی که برای جراحی

لوزه بزرگ کودکان
خدمات

لوزه بزرگ در کودکان

لوزه بزرگ در کودکان : دکتر گیلدا گیوه چی متخصص گوش، حلق و بینی و جراح زیبایی بینی برای آشنایی بیشتر مردم با بیماری هایی